Local Organising Committee


Co-Chairmen

G Li
Dalian University of Technology, China

P Hu
Dalian University of Technology, China

M B Liu
Chinese Academy of Sciences, China
Chairmen

X W Gao
Dalian University of Technology, China

Z H Yao
Tsinghua University, China

H W Zhang
Dalian University of Technology, China

 

Assistant Members

M Cui
Dalian University of Technology, China

K Yang
Dalian University of Technology, China

Y Zhang
Dalian University of Technology, China

X M Sun
Dalian University of Technology, China

D L Zhang
Dalian University of Technology, China

Y G Bai
Dalian University of Technology, China

Members

Z Kang
Dalian University of Technology, China

X Guo
Dalian University of Technology, China

S Li
Dalian University of Technology, China

H B Chen
University of Science and Technology of China

H Ma
Shanghai University, China

Y M Zhang
Shandong University of Technology, China

D D Wang
Xiamen University, China

H T Wang
Tsinghua University, China